Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
Przed sierpniem był lipiec – 35. rocznica Lubelskiego Lipca 1980

Przed sierpniem był lipiec – 35. rocznica Lubelskiego Lipca 1980

Warszawa 30.10.2015

Pod takim hasłem odbyło się 29 października br. w naszej szkole, spotkanie z panią Teresą Misiuk, przewodniczącą Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" Regionu Środkowo-Wschodniego.

Z okazji obchodów 35. rocznicy powstania Solidarności nasza szkoła przystąpiła do projektu organizowanego przez Fundację „Ruchu Solidarności Rodzin” oraz NSZZ „Solidarność” Regionu Środkowowschodniego w ramach programu Muzeum Historii Polski – „Patriotyzm Jutra”.

W klimat wydarzeń lat 80-tych XX wieku wprowadziły nas koleżanki ż naszej szkoły. Nina Kuszner zaśpiewała pieśń Nielegalne kwiaty, a Dominika Małyska pieśń Nadzieja. Wiersz Jerzego Narbuta Solidarni, nasz jest ten dzień usłyszeliśmy w interpretacji Mateusza Snopkowskiego.

Pani Teresa Misiuk swoje wspomnienia z lat młodości rozpoczęła od zaprezentowania najnowszej pieśni Krzysztofa Cugowskiego Stąd ruszyła lawina, która stała się hymnem Lubelskiego Lipca 1980. Następnie w sposób bardzo jasny i zrozumiały dla nas, młodego odbiorcy,  podzieliła się swoimi przeżyciami sprzed 35 lat. Obrazy z życia w PRL-u wybrzmiały jak czarno-biały film, ukazując realia lat 80-tych. W pierwszych słowach pani Teresa namalowała nam ponurą rzeczywistość państwa zniewolonego przez Związek Radziecki i polskich komunistów: szare bloki mieszkalne, wszechobecną cenzurę, niskie zarobki, ciągłe podwyżki cen żywności, a w końcu puste półki w sklepach i kartki żywnościowe.

Prelegentka zwróciła uwagę na rolę, jaką w obaleniu reżimu komunistycznego, odegrał papież Jan Paweł II. W czasie pierwszej pielgrzymki do Polski, jego kazań słuchały miliony Polaków, a słowa wypowiedziane w Warszawie: Niech zstąpi Duch Twój! I odnowi oblicze ziemi. Tej Ziemi! wielu uznało za zapowiedź przyszłych zmian politycznych i społecznych w kraju. 

Pani Teresa podkreśliła, iż powinniśmy być dumni z tego, że mieszkamy w Lubartowie – w regionie, gdzie wszystko się zaczęło. To w lipcu 1980 roku strajki rozpoczęły się na Lubelszczyźnie – od Świdnika, Lublina, Puław, Kraśnika aż po Lubartów. To pracownicy WSK Świdnik wprowadzili nową formę strajku, pozostając w zakładzie pracy. To mieszkańcy Świdnika, jako pierwsi zamanifestowali swoje niezadowolenie i niechęć do władz, wychodząc całymi rodzinami na spacery w czasie nadawania Dziennika Telewizyjnego o godzinie 19.30. I wreszcie to na terenie Lubelszczyzny miał miejsce strajk szkolny. Nie polegał on na przerwaniu lekcji, lecz na organizowaniu w czasie zajęć szkolnych spotkań z historykami, którzy przekazywali młodzieży prawdziwe dzieje Polski powojennej. Właśnie w takim strajku czynnie uczestniczyła bohaterka naszego spotkania.

Dzięki uporowi i determinacji wielu milionów Polaków upragniona wolność nadeszła, powstał Ogólnopolski Niezależny Samorządny Związek Zawodowy „Solidarność”, który zapoczątkował przemiany. To wszystko doprowadziło do rozmów przy Okrągłym Stole i pierwszych demokratycznych wyborów parlamentarnych w czerwcu 1989 roku.

Po wysłuchaniu tej ciekawej opowieści, uczestniczyliśmy w projekcji animowanego filmu Świdnik 1980 w reżyserii Pawła Łuciuka, nawiązującego do wydarzeń historycznych. Podsumowaniem zajęć był quiz, w którym mogliśmy sprawdzić swoją wiedzę. Nagrodą za dobre odpowiedzi była płyta z nagraniem pieśni Lubelski Lipiec 1980. Stąd ruszyła lawina. Każdy uczestnik spotkania otrzymał też komiks Ale w radiu nic nie mówili.

Była to żywa lekcja historii, dzięki której młodzież naszego gimnazjum mogła porozmawiać o ważnych wydarzeniach ze świadkiem i uczestnikiem Lubelskiego Lipca. Warto znać te fakty i pamiętać o tych wydarzeniach, aby móc odpowiedzieć sobie na pytanie: jak my korzystamy z owoców tych przemian i w jakim stopniu idee SOLIDARNOŚCI są wyznacznikiem naszego życia.

Pozostałe wpisy z tej kategorii