Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Prawo, Przyjaźń, Tolerancja...

Prawo, Przyjaźń, Tolerancja...

Warszawa 05.01.2018

Bezpieczna szkoła, bezpieczny uczeń

W ZS w Latowiczu popularyzujemy wśród uczniów  podstawowe zasady funkcjonowania państwa prawnego i społeczeństwa obywatelskiego, w tym norm współżycia, poszanowania praw jednostki, przeciwdziałania patologiom, tolerancji wobec ludzi o odmiennej kulturze, rasie, obyczajach, solidaryzmu społecznego. Na zajęciach warsztatowych od września do grudnia 2017r. przeprowadzane były zajęcia tematyczne dla uczniów naszej szkoły mających przybliżyć powyższą tematykę.

Pozostałe wpisy z tej kategorii