Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa we Wróblińcu
Podsumowanie działalności SKO za I półrocze r. szk. 2015/2016

Podsumowanie działalności SKO za I półrocze r. szk. 2015/2016

Wpis dodany przez szkołę Szkoła Podstawowa we Wróblińcu
Warszawa 11.02.2016

Dużo się działo i wiele się pomagało!

Działalność SKO w r. szk. 2015/2016 rozpoczęła się od zebrania organizacyjnego, na którym członkowie SKO wyznaczyli główne cele działania i zarys pracy w bieżącym roku szkolnym.

Wspólnie z opiekunem SKO zadecydowali, że pieniądze, które będą zbierać przeznaczą na cele charytatywne, głównie na pomoc potrzebującym i chorym z najbliższej okolicy.

Opiekun SKO opracował program pracy SKO.

 

W październiku uczniowie klas pierwszych otrzymali książeczki SKO od przedstawiciela Banku Spółdzielczego w Miliczu.

 

Pod koniec września 2015 r. szkołą przystąpiła do konkursu „Spółdzielnia dobrych serc”.

 

W ramach pracy SKO zostały podjęte następujące działania:

 

- 11.10.2015 r. - koncert charytatywny w kościele we Wróblińcu (uzbierano  2870 zł na leczenie pani Ewy z Bartnik)

 

- 18.10.2015 r. -  koncert charytatywny w kościele w Uciechowie (uzbierano 1800 zł na leczenie chorego rodzica naszych uczniów)

 

- dwukrotna sprzedaż ciast w październiku i w grudniu (uzbierano 78,10 zł+ 64,50 zł)

 

- kiermasz stroików świątecznych, (uzbierano 432,74 zł)

 

 

Zostały zorganizowane 3 konkursy:

 

- konkurs na plakat interpretujący hasło: „Oszczędzam, bo marzę o….” (październik),

 

- konkurs na najciekawszy stroik świąteczny oraz ozdobę choinkową (grudzień),

 

- konkurs na najlepiej oszczędzającą klasę i ucznia (styczeń).

 

 

Na głównym holu zostały sporządzone 3 makatki:

 

- „Październik miesiącem oszczędzania”

 

- „Dzielmy się tym, co mamy…”

 

„W styczniu oszczędzamy, bo na wakacje zbieramy”

 

 

Opiekun SKO wraz z kilkoma uczniami odwiedził Babk Spółdzielczy w Gądkowicach. Gdzie wpłacił zebrane przez uczniów pieniądze (łącznie 576,49 zł)

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii