Powrót do BlogowiSKO Zespół Szkół w Latowiczu
„Oszczędzanie jest mym  celem, po nim  stanę się milionerem”

„Oszczędzanie jest mym celem, po nim stanę się milionerem”

Wpis dodany przez szkołę Zespół Szkół w Latowiczu
Warszawa 19.10.2016

Oszczędzanie jest na TOPIE

Ważną rolę w codziennym życiu człowieka odgrywa umiejętność właściwego gospodarowania pieniędzmi. Powinniśmy się jej uczyć od najmłodszych lat. Taką możliwość dają Szkolne Kasy Oszczędności działające w szkołach na terenie całego kraju. W niektórych SKO działa od wielu lat, w innych dopiero rozpoczyna swoją działalność. Jest też wiele szkół, w których SKO nie jest upowszechniane.
Głównymi celami Szkolnej Kasy Oszczędności są:
- upowszechnianie idei systematycznego oszczędzania i racjonalnego gospodarowania
pieniędzmi;
- propagowanie wśród uczniów członkowstwa w SKO;
- popularyzacja wiedzy bankowej;
- pomysłowość i przedsiębiorczość w organizowaniu źródeł dochodów;
- pozyskiwanie uczniów jako przyszłych klientów banków spółdzielczych.
Opiekunem SKO w szkole jest nauczyciel ( w dużych szkołach może być kilku opiekunów), do którego uczniowie systematycznie wpłacają dowolne kwoty pieniędzy na książeczki SKO. Mają też prawo do wypłacania ich w dowolnym terminie, jeśli zachodzi taka potrzeba. Pieniądze mogą być również wpłacane do wychowawców, którzy przekazują je szkolnemu opiekunowi. Szkoła posiada książeczkę oszczędnościową SKO, na którą wpłacane są pieniądze uczniów.
Nad sprawną organizacją oszczędzania czuwa Dyrektor szkoły, który jednocześnie wyraża zgodę na działalność SKO w danej placówce. Koordynatorem są Banki Spółdzielcze, które wspierają i pomagają w sprawnym działaniu Szkolnych Kas Oszczędności. SKO bierze czynny udział w życiu szkoły i systematycznie współpracuje z organizacjami działającymi na jej terenie.
W każdym roku szkolnym przyjmowani są nowi członkowie SKO, a szczególnie uroczyście pierwszoklasiści, którzy po raz pierwszy otrzymują książeczki SKO np. podczas uroczystości pasowania na ucznia. W szkołach źródłem oszczędności są nie tylko kwoty gromadzone indywidualnie przez uczniów, ale również pieniądze zarobione w czasie różnorodnych akcji organizowanych na terenie szkoły przez członków SKO i działalność zarobkową uczniów. Organizowane są kiermasze, loterie fantowe, sprzedaż wyrobów własnych (np.ozdoby świąteczne) i zbiórka surowców wtórnych ( np. makulatury, puszek aluminiowych, plastikowych). Wypracowane pieniądze dają uczniom dużą satysfakcję i motywują do dalszego pozyskiwania pieniędzy. Za uzbierane i wypracowane wspólnie pieniądze uczniowie mogą realizować swoje marzenia: wyjazdy na wycieczki, zielone szkoły, obozy, zakup sprzętu i inne cele. W czasie trwania roku szkolnego członkowie SKO przygotowują na bieżąco gazetki informacyjne. Uczeń może się z nich dowiedzieć, co oznaczają słowa, z którymi spotyka się na co dzień, ale nie zawsze je rozumie np. bank, bankomat, konto osobiste, czek, książeczka oszczędnościowa, kredyt i inne. W celu przybliżenia usług banku organizowane są wycieczki do Banku Spółdzielczego, bankomatu, czy też zapraszani są do szkoły pracownicy banku, którzy zapoznają uczniów z działalnością tej instytucji.
Apelujemy o  oszczędzanie nie tylko pieniędzy, ale również wody, energii elektrycznej, dbania o zieleń i sprzętu sportowego.
W szkołach organizowane są konkursy plastyczne, literackie i matematyczne nawiązujące do idei szeroko rozumianego oszczędzania. 

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Etap II międzyszkolny

18.03.2020
W tej części konkursu zaprosiliśmy uczniów ze szkół z naszej gminy, którzy również biorą udział w kolejnej edycji konkursu„ Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.
Więcej Etap II międzyszkolny

Podziękowania

18.03.2020
W przedświątecznych przygotowaniach nie zapomnieliśmy wesprzeć hospicjum w Wiśniowej. W akcji "Bądźmy razem" uczniowie zebrali kosmetyki i wykonali piękne pocztówki dla podopiecznych hospicjum.
Więcej Podziękowania