Powrót do BlogowiSKO Zespół Szkół w Latowiczu
Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Ogólnopolski Dzień Praw Dziecka

Wpis dodany przez szkołę Zespół Szkół w Latowiczu
Warszawa 21.11.2015

Kampania - Znam swoje prawa

20 listopada 2015r. odbyła się kampania wśród uczniów naszej szkoły.
Ma ona na celu  uświadomić dzieciom, iż mają swoje prawa i powinny wiedzieć, jak z nich korzystać, a dorosłym przypomni, że mają tych praw zawsze przestrzegać.

20 listopada  obchodziliśmy  26  rocznicę uchwalenia przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych najważniejszego dokumentu określającego prawa dziecka – Konwencji o Prawach Dziecka.

Polska była jej inicjatorem i współtwórcą. Dokument ten do dzisiaj nazywany jest Światową Konstytucją Praw Dziecka.
 

Co to są prawa dziecka?
Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w szkole, społeczeństwie, państwie. które pozwolą dzieciom  godnie i z szacunkiem żyć.
 

Prawa dziecka
Wszystkie dzieci, młodzież do 18 roku życia mają prawo do:

  •  wypowiedzi własnego zdania w ważnych dla nich sprawach, w których dorośli powinni ich wysłuchać,
  • szanowania ich godności i prywatności np. respektowania prywatności korespondencji,
  • życia beż przemocy i poniżania,
  •  ochrony przed złym traktowaniem i krzywdzeniem fizycznym oraz psychicznym,
  • życia i prawidłowego rozwoju fizycznego, psychicznego i umysłowego,
  • miłości i wychowania przez oboje rodziców, także gdy rodzice nie mieszkają razem,
  • nauki, wypoczynku i pełnej opieki medycznej,
  • aby wszystkie sprawy w sądach i urzędach, dotyczące dzieci, uwzględniały najpierw ich dobro, a potem interesy dorosłych.

Prawa dziecka, Wasze prawa do godnego życia powinny być przestrzegane w domu, szkole, na ulicy - wszędzie.

Co to jest Konwencja o prawach dziecka?
Konwencja o prawach dziecka jest międzynarodową umową, która zawiera zbiór praw. Państwo, które ją podpisze jest zobowiązane do przestrzegania zawartych w niej praw. Zawiera 41 artykułów zawierających: prawa osobiste, socjalne, polityczne i tzw. prawa specjalne dotyczące dzieci mniejszości narodowych, sierot, chorych, niepełnosprawnych itd.
Historia legalizacji praw dziecka jest krótka.
1924 rok - pierwszy zapis praw dziecka w Deklaracji Genewskiej.
1989 rok - pierwszy pełny katalog praw zapisany w Konwencji o Prawach Dziecka przygotowanej przez ONZ.
1991 rok - w Polsce zaczęła obowiązywać Konwencja Praw Dziecka.

Na korytarzu naszej szkoły można zobaczyć gazetkę poświęconą tej tematyce, wykonaną przez zdolnych i kreatywnych SKO – wiczów.

                                      Serdecznie dziękujemy za wasze zaangażowanie.

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Etap II międzyszkolny

18.03.2020
W tej części konkursu zaprosiliśmy uczniów ze szkół z naszej gminy, którzy również biorą udział w kolejnej edycji konkursu„ Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.
Więcej Etap II międzyszkolny

Podziękowania

18.03.2020
W przedświątecznych przygotowaniach nie zapomnieliśmy wesprzeć hospicjum w Wiśniowej. W akcji "Bądźmy razem" uczniowie zebrali kosmetyki i wykonali piękne pocztówki dla podopiecznych hospicjum.
Więcej Podziękowania