Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazjum im. Jana Zamoyskiego w Starym Zamościu
Nasz patron ma 92 lata

Nasz patron ma 92 lata

Warszawa 29.01.2017

Bank Spółdzielczy w Izbicy

Początki spółdzielczości bankowej, których spadkobiercą jest Bank Spółdzielczy w Izbicy, sięgają pierwszych miesięcy roku 1925, kiedy to w pobliskiej miejscowości Tarnogóra powstała Kasa Stefczyka. W pierwszym, historycznym Zarządzie Kasy zasiadali: Jan Kosiarski i Piotr Lewandowski.

Po II wojnie światowej placówka przeniesiona została do Izbicy, gdzie początkowo działała według statutu przedwojennego jako Kasa Stefczyka, następnie, na mocy dekretu z 1948r. – jako Gminna Kasa Spółdzielcza. Po 1957r. , kiedy powstał Centralny Związek Spółdzielni Oszczędnościowo-Pożyczkowych tutejsza placówka istniała jako Kasa Spółdzielcza, potem Spółdzielnia Oszczędnościowo – Pożyczkowa, by wreszcie, w roku 1975, po powołaniu do życia Banku Gospodarki Żywnościowej, przyjąć nazwę obowiązującą do dnia dzisiejszego tj. Bank Spółdzielczy w Izbicy .

Siedziba Banku przez wiele lat mieściła się w budynku położonym w Rynku. W 1978r. siedziba Banku została przeniesiona do nowego lokalu przy ul. Gminnej nr 2 i służy tutejszej ludności do chwili obecnej.

Bank Spółdzielczy w Izbicy działa w zrzeszeniu Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.
w Warszawie. Dzięki rozważnej polityce Rady Nadzorczej i Zarządu placówki, terenem działania Banku – oprócz jednostki macierzystej w Izbicy – objęte są gminy Izbica, Stary Zamość, Gorzków, Rudnik, Krasnystaw i Zamość.

Dzięki odpowiedniej polityce finansowej i rozbudowanej sieci placówek terenowych sytuacja finansowa Banku jest w pełni ustabilizowana i z roku na rok coraz lepsza.

Władze banku

Nad prawidłowym działaniem Banku Spółdzielczego w Izbicy czuwa siedmioosobowa Rada Nadzorcza w składzie:

Maria Wójtowicz – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Mieczysław Łagoda – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Elżbieta Makuch – Sekretarz Rady Nadzorczej

Ryszard Gorzała - Członek Rady Nadzorczej

Wiesław Kuczaj - Członek Rady Nadzorczej

Edward Marczyński - Członek Rady Nadzorczej

Stanisław Wrona – Członek Rady Nadzorczej


Bankiem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Zarząd w składzie:

Marcin Wojewoda – Prezes Zarządu

Paweł Zieliński – Wiceprezes Zarządu

Teresa Zych – Wiceprezes Zarządu

Pozostałe wpisy z tej kategorii