Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Miliczu
Na reszcie możemy się zalogować.

Na reszcie możemy się zalogować.

Warszawa 03.05.2015

Po nieudanych próbach zalogowania się na stronę talentowiska, wreszcie się udało. Trochę tak rzutem na taśmę. Postaramy się w kilku wpisach opowiedzieć co się u nas działo.

Lekcja z historii najnowszej

W naszej szkole odbyła się  lekcja historii najnowszej o temacie: 

„Historie żołnierzy z wyrokiem- polskie podziemie niepodległościowe po 1945 r.” 
przeprowadzona przez pracownika wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej 
- Włodzimierza Putowskiego. Podczas lekcji, w której uczestniczyło dwudziestu kilku uczniów Gimnazjum, 
prowadzący zaznajomił ich z rysem historycznym dotyczącym Żołnierzy Wyklętych, 
czyli z historią polskich podziemnych organizacji antykomunistycznych 
i niepodległościowych działających w latach 1944-1956, z biografiami niektórych wybitnych żołnierzy 
i patriotów walczących w skrajnie trudnych warunkach narastającego terroru komunistycznego 
i sowieckiej okupacji o prawdziwie wolną i niepodległą Polskę. 
Podczas zajęć mających charakter zarówno wykładu wprowadzającego, 
jak i pracy uczniów w grupach wykorzystany został bogaty materiał źródłowy pochodzący z zasobów archiwalnych IPN, 
zastosowane zostały różnorodne metody dydaktyczne, w tym audiowizualne, 
których celem było nie tylko zaznajomienie uczniów z tą tematyką, 
ale i zachęcenie do samodzielnych poszukiwań informacji i pogłębiania swojej wiedzy.

Organizatorem zajęć był nauczyciel historii Tomasz Nowakowski, który sprawował również opiekę nad uczniami.

Pozostałe wpisy z tej kategorii