Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazium im.Wincentego Witosa w Pławie
Mistrz Krzyżówki i Łamigłówki

Mistrz Krzyżówki i Łamigłówki

Warszawa 18.11.2014

Zmagania matematyczne

Dziesięciu uczniów z klas drugich i trzecich naszego gimnazjum zgłosiło chęć uczestnictwa w Szkolnym Konkursie "Mistrz Krzyżówki i Łamigłówki Matematycznej".

Konkurs jest długoterminowy - trwa 15 tygodni, rozpoczął się 17 października 2014 r. W konkursie mógł wziąć udział każdy uczeń klasy II i III, który zgłosił swe uczestnictwo u nauczyciela matematyki. 

Konkurs polega na rozwiązywaniu krzyżówek i łamigłówek matematycznych. Krzyżówki są różnorodne. Każdy uczestnik konkursu otrzymuje skserowaną krzyżówkę lub łamigłówkę w piątek (przez 15 tygodni) po 5 lekcji od nauczyciela matematyki. Krzyżówkę lub łamigłówkę należy rozwiązać (można korzystać z różnych źródeł informacji) i oddać w poniedziałek w godz. 7.45- 8.00. Każda krzyżówka (łamigłówka) jest punktowana. Ilość punktów zależy od rodzaju i stopnia trudności (na ogół jeden punkt za każde poprawne hasło i jeden punkt za poprawne rozwiązanie końcowe, jeśli takie będzie).Mistrzem zostanie uczeń, który zgromadzi najwięcej punktów, jednak nie mniej niż 90% punktów możliwych do zdobycia.

Pozostałe wpisy z tej kategorii