Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Międzynarodowy Dzień Solidarności

Międzynarodowy Dzień Solidarności

Warszawa 20.12.2016

„Jest na świecie jeden zawód, jedno jedyne powołanie – być dobrym dla drugiego człowieka.” - Maria Dąbrowska

Dnia 20 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Solidarności, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2006 roku na zakończenie pierwszej Dekady Walki z Ubóstwem. Jego celem jest propagowanie działań wspierających najbardziej potrzebujących. W Deklaracji Milenijnej będącej jednym z najważniejszych dokumentów Organizacji Narodów Zjednoczonych podkreślono znaczenie solidarności jako najważniejszej wartości w stosunkach  międzynarodowych XXI wieku. Zwrócono uwagę na potrzebę równego podziału kosztów i obciążeń tak, aby ci którzy w najmniejszym stopniu wykorzystują możliwości globalizacji mogli liczyć na pomoc tych, którzy odnoszą największe korzyści. Dążeniem państw członkowskich jest ograniczenie ubóstwa, głodu i degradacji środowiska oraz poprawa opieki zdrowotnej.

Pozostałe wpisy z tej kategorii