Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Marzenia się spełniają, gdy uczniowie w SKO- oszczędzają

Marzenia się spełniają, gdy uczniowie w SKO- oszczędzają

Warszawa 10.01.2017

Uczniowie oszczędzają w SKO

Przypominamy wszystkim SKO- wiczom, o dokonywaniu wpłat na książeczki SKO. Wpłat można dokonywać  u opiekunów SKO. Podstawowym celem SKO, działającej w ramach programu „TalentowiSKO”, jest kształtowanie wśród uczniów nawyku systematycznego oszczędzania, pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy i przedsiębiorczością, szacunku dla pracy, a także wspieranie aktywności związanej z twórczym poszukiwaniem możliwości zarobkowania, jak również racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami finansowymi, celowego ich wykorzystania oraz podejmowanie inicjatyw zmierzających do ochrony naturalnego środowiska. Działania SKO zmierzają ponadto do promocji i rozwijania talentów wśród dzieci i młodzieży, propagują pracę zespołową i kompetencje z nią związane.

SKO Banków Spółdzielczych ponadto ma za zadanie popularyzowanie wiedzy o działalności Banków Spółdzielczych i Banku BPS, a także spółdzielni, jako formy działalności gospodarczej sprawdzającej się we współczesnej gospodarce.

Pozostałe wpisy z tej kategorii