Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Marszałek Józef Piłsudski

Marszałek Józef Piłsudski

Warszawa 05.12.2017

150 rocznica -5 grudnia 1867r.

5 grudnia 1867r. w Zułowie na Wileńszczyźnie urodził się Józef Piłsudski, mąż stanu, współtwórca niepodległej Polski; jeden z przywódców PPS Frakcji Rewolucyjnej; współzałożyciel i komendant główny Związku Walki Czynnej; komendant główny Związku Strzeleckiego; dowódca I Brygady Legionów Polskich i inicjator utworzenia Polskiej Organizacji Wojskowej. Po odzyskaniu niepodległości Naczelnik Państwa i Naczelny Wódz, marszałek Polski. W 1926 r. dokonał zamachu stanu, w wyniku którego przejął władzę w państwie; dwukrotny premier, Generalny Inspektor Sił Zbrojnych i minister spraw wojskowych w latach 1926-1935. Zmarł 12 maja 1935 r. w Belwederze. Dzisiaj obchodzimy 150. rocznicę urodzin ojca polskiej niepodległości marszałka Józefa Piłsudskiego.

– Rok 1857, kiedy Józef Piłsudski przychodzi na świat, był rokiem najgorszym. Nie ma niepodległego państwa, nie ma armii, charakter Polaków jest taki, że można by go właściwie nazwać zbiorową chorobą. Spotykają się na cmentarzach, żeby opłakiwać umarłych kombatantów, albo w kościele, by opiewać rocznice klęsk. Nie jest to społeczeństwo normalne, twórcze, radosne – wyjaśnia Bohdan Urbankowski. A jednak Piłsudskiemu udaje się etos niepodległego państwa i wolnego społeczeństwa naprawić, a właściwie stworzyć od zera. – Chociaż nie do końca od zera, bo miał wzorce. Wzorcem Piłsudskiego była Polska niepodległa, I Rzeczpospolita. Wzór wojska, armii, ruchu niepodległościowego – czerpał z mitu powstania styczniowego. I udaje mu się, w 1918 r. odzyskujemy niepodległość.

Pamiętamy!

Pozostałe wpisy z tej kategorii