Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Konkurs: „Spółdzielnia dobrych serc”

Konkurs: „Spółdzielnia dobrych serc”

Warszawa 04.11.2017

V edycji Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.

30 września uczniowie Gimnazjum im Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu przystąpili do udziału  w  V edycji Programu TalentowiSKO Banków Spółdzielczych.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów pozytywnych postaw związanych z zarabianiem pieniędzy, przedsiębiorczością i szacunkiem do pracy.

Konkurs przeznaczony jest uczniów szkół gimnazjalnych „Spółdzielnia dobrych serc”, mający na celu pozyskanie funduszy na szczytny cel, wspierający lokalną społeczność. Wybraliśmy  ważny społecznie cel, na który zorganizujemy zbiórkę funduszy.  Program stanowi podsumowanie wieloletnich doświadczeń Banków Spółdzielczych opiekujących się szkołami na swoich terenach. Rozwija wiekowo i  koncepcyjnie ideę Szkolnych Kas Oszczędności. Uczy systematycznego oszczędzania, gospodarowania finansami, pokazuje pozytywne wzorce przedsiębiorczych postaw. Program uświadamia uczniom, że dzięki oszczędzaniu, wiedzy i pracy możliwa jest realizacja marzeń i życiowych planów. 

Pozostałe wpisy z tej kategorii