Powrót do BlogowiSKO Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Wąsewie
Konkurs "Ocalić lokalną historię"

Konkurs "Ocalić lokalną historię"

Warszawa 15.03.2015

Talenty mnożymy

2 marca 2015 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej odby

ło się uroczyste podsumowanie konkursu historycznego „Ocal lokalną historię”. Konkurs został zorganizowany przez redakcję portalu www.nadbuzanskiesiolo.pl. Wśród nagrodzonych uczniów szkół podstawowych znalazł się Jakub Trembowski (uczeń klasy VI), który za pracę Z historii mojej rodziny uzyskał III miejsce. V miejsce zajęła Klaudia Jaworska (uczennica klasy VI) za pracę Opowieść cioci Ireny o wyzwoleniu. IX miejsce zajął Szymon Włodarczyk (klasa V) za pracę Szkoła podstawowa w Brzezienku.

W

śród gimnazjalistów V miejsce uzyskał Artur Podolak (uczeń klasy III a) za pracę Mój dziadek Henryk Kowalczyk.

VII miejsce zaj

ęła Joanna Podolak (uczennica klasy II a) za pracę Szkoła w Rząśniku Włościańskim,
VIII miejsce - Martyna Gordziejczyk (uczennica klasy I a) za pracę Z archiwum rodzinnego
IX miejsce - Oliwia Łukasiewicz (uczennica klasy III a) za pracę Moja rodzina i X miejsce - Weronika Zaczkowska (uczennica klasy II b) za pracę Moja rodzina kilkanaście lat temu.

Wszystkie prace zosta

ły zamieszczone na portalu facebook.com. Użytkownicy tego portalu głosowali na najlepszą ich zdaniem pracę historyczną, dotyczącą wybranej gminy. Najwięcej głosów użytkowników portalu uzyskali: Natalia Kryspin (2 miejsce - 199 głosów), Martyna Gordziejczyk (5 miejsce - 108 głosów), Jakub Trembowski (10 miejsce - 69 głosów).

Wszyscy laureaci konkursu otrzymali nagrody rzeczowe i pami

ątkowe dyplomy. Nagrodzeni zostali również najefektywniejsi nauczyciele – szkolni opiekunowie konkursu: I miejsce uzyskał m. in. P. Remigiusz Trembowski, natomiast II miejsce uzyskała P. Barbara Wojciechowicz.

Patronat nad konkursem obj

ęła Lokalna Grupa Działania Zielone Sioło, Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej, Gmina Wąsewo oraz Stowarzyszenie Ziemia Wąsewska.

Pozostałe wpisy z tej kategorii