Powrót do BlogowiSKO Zespół Szkół w Latowiczu
Kampania Międzynarodowego  Dnia Bez Przemocy

Kampania Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy

Wpis dodany przez szkołę Zespół Szkół w Latowiczu
Warszawa 28.09.2016

„PRZEMOC JEST STRASZNA. PRZEMOC TO CHOROBA. OKRUTNE CZYNY, CZASEM NAWET SŁOWA. OGARNIE WSZYSTKICH WINNYCH I BEZ WINY. NIE SZUKAJMY ZEMSTY, SZUKAJMY PRZYCZYNY”

2 października w ZS w Latowiczu obchodzimy Międzynarodowy  Dzień Bez Przemocy ponieważ w dniu dzisiejszym wszystkie klasy mają zajęcia z wychowawcą. W ramach kampanii przeprowadzane są odczyty na godzinach wychowawczych. W czasie przerw,  na szkolnych korytarzach rozbrzmiewa muzyka znana i lubiana ( Stanisław Soyka - Tolerancja, Natalia Szroeder – Samosiejka i inne ) skłaniająca do refleksji, poprawiająca nastrój a jednocześnie skłaniająca nas do nie używania przemocy wobec innych.
Uczniowie zostali zapoznani ze sposobami niwelowania zachowań niewłaściwych.

„PRZEMOC JEST STRASZNA. PRZEMOC TO CHOROBA. OKRUTNE CZYNY, CZASEM NAWET SŁOWA. OGARNIE WSZYSTKICH WINNYCH I BEZ WINY.
NIE SZUKAJMY ZEMSTY, SZUKAJMY PRZYCZYNY” 

2 października jest to ważny dzień dla każdego z nas – zarówno dla tego najmłodszego, jak i dla starszego – jest to Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy. Jest to dość młode święto, ponieważ zostało zatwierdzone dopiero w 2007 roku na posiedzeniu generalnym ONZ.  Data 2 października została wybrana ze względu na rocznicę urodzin Mahatmy Ghandiego, przywódcy indyjskiego ruchu niepodległości oraz pioniera filozofii i strategii działania bez przemocy.  Zgodnie z rezolucją Zgromadzenia Ogólnego z dnia 15 czerwca 2007 r., na mocy której ustanowiono obchody nowego Dnia, jest on okazją do „rozpowszechnienia przesłania o unikaniu przemocy, również poprzez edukację i zwiększanie świadomości społecznej”. Rezolucja potwierdza „powszechne obowiązywanie zasady unikania przemocy” oraz pragnienie „by zapewnić kulturę pokoju, tolerancji, zrozumienia i unikania przemocy”.

     Rodzaje agresji i przemocy

Agresja może przejawiać się na różne sposoby. Zawsze jednak pojawia się ładunek wrogości i atak ukierunkowany. Pojęcie to zazwyczaj kojarzymy z agresją fizyczną, czyli naruszeniem nietykalności cielesnej. Istotnego znaczenia nabiera jednak zjawisko agresji psychicznej. O ile pierwsza może skutkować uszkodzeniem ciała, o tyle druga funkcjonuje w sposób ukryty, jest milcząco akceptowana, a zarazem ma dalej idące, długofalowe skutki społeczne.

1. Czynna i bierna

Agresja czynna - to działania szkodliwe dla osób lub przedmiotów, na które je się kieruje. 
Z reguły bywa głośna i widoczna. Jej zewnętrzne oznaki to: krzyki, oskarżenia, złośliwości, szyderstwa, groźby i fizyczny atak. Najczęściej jest próbą ochrony samego siebie (poczucie własnej wartości, własnych potrzeb, przekonań czy stanu posiadania), a jej przyczyną jest głęboki brak poczucia bezpieczeństwa czy reakcja na frustrację. Często bywa także sposobem wyrażania negatywnych emocji lub osiągnięcia czegoś (np. pewnych dóbr materialnych).

Agresja bierna - to próby manipulacji drugą osobą, dokuczanie jej lub ranienie bez ryzykowania otwartego konfliktu. Agresja bierna jest bardziej destrukcyjna od czynnej. Bierny agresor nie daje się złapać na gorącym uczynku. Dzieci, które uciekają się do agresji biernej, zazwyczaj zaprzeczają, że czują gniew wobec drugiej osoby czy wobec samego siebie. Bierna agresja to: nieodzywanie się, naburmuszona mina, obrażanie się.

 

2. Bezpośrednia i przeniesiona

Agresja bezpośrednia - jest skierowana na osoby będące powodem frustracji.
Agresja przeniesiona - zwraca się ku osobom, które nie miały nic wspólnego z frustracją agresora. Mamy z nią do czynienia u dziecka, które np. surowo karane przez rodzica w domu, zachowuje się agresywnie wobec słabszych kolegów w szkole, bijąc ich i dokuczając im w różny sposób. Agresja przeniesiona zakłóca relacje współżycia grupowego, np. klasy szkolnej, gdyż atak następuje bez żadnego zrozumiałego dla innych powodu. Wzbudza to poczucie krzywdy, przeświadczenie o niesprawiedliwym traktowaniu, a nieraz również chęć zemsty i odwetu za doznane przykrości, co przyczynia się do powstawania i narastania konfliktów grupowych.

3. Fizyczna, werbalna i emocjonalna

Agresja fizyczna - może przybierać formę zachowań napastliwych lub destruktywnych o bezpośrednim lub pośrednim charakterze. Do bezpośrednich zachowań należą te, które przybierają formę trwających stosunkowo krótko ruchów poszczególnych części ciała: rąk (uderzenie, trącenie, szarpanie), nóg (nastąpnięcie, podstawienie nogi, kopnięcie), mięśni twarzy (wykrzywianie się, przedrzeźnianie). Atak może odbywać się przy użyciu prostych narzędzi, takich jak: szpilka, linijka, kamień. Agresja często wyraża się w formie złożonych zachowań napastliwych i przybiera postać bójek, pobić, przestraszania kogoś, niesprawiedliwego traktowania. Pośrednie zachowania napastliwe występują zazwyczaj jako: dokuczanie, przeszkadzanie, zanieczyszczanie, chowanie lub zamiana przedmiotów. Agresor często działa anonimowo. Do zachowań destruktywnych należą: rzucanie, uderzanie, kopanie, wybuchy złości. Pośrednie zachowania destruktywne polegają na niszczeniu lub uszkadzaniu rzeczy stanowiących własność osoby będącej przedmiotem agresji.
Agresja werbalna - to jeden ze sposobów wyrażania uczuć negatywnych w formie i treści wypowiedzi: kłótnie, krzyki, wyśmiewanie, przezywanie, ośmieszanie, dokuczliwość słowna. Może przybierać formę bezpośrednich lub pośrednich wypowiedzi napastliwych, szkodzących i poniżających.

  •  Bezpośrednia agresja słowna wyraża się poprzez: wypowiedzi napastliwe - tj. grożenie, straszenie, odpędzanie; wypowiedzi szkodzące - tj. odbieranie uprawnień przysługujących danej osobie, podawanie nieprawdziwych informacji; wypowiedzi poniżające - takie jak: przezywanie, wyśmiewanie, wysuwanie nieuzasadnionych wątpliwości.
  • Pośrednia agresja słowna to skierowane do osób trzecich wypowiedzi agresywnych mających wyrządzić przykrość lub szkodę danej osobie. Przejawia się
    w wypowiedziach napastliwych, szkodzących i poniżających.

Agresja emocjonalna - jest jednym ze skutków przeżywania przez dziecko lęku lub złości, spowodowana jest najczęściej brakiem zaspokojenia potrzeby bezpieczeństwa. Agresja emocjonalna bezpośrednia może wywoływać: płacz, krzyk, ucieczkę, bicie, plucie, kopanie.

4.Autoagresja
Brak wiary we własne siły, zaburzenia w postrzeganiu własnej osoby, nieumiejętność sprostania wymaganiom, brak nadziei- prowadzi to do zachowań agresywnych skierowanych przeciw własnej osobie. Może to być skłonność do zachowań ryzykownych, nieświadome działanie na własną szkodę, lęk przed działaniem. Częstą formą działań autodestrukcyjnych  są zachowania związane z uzależnieniem. Wiele osób uzależnionych ma pełną świadomość wyrządzanego sobie zła, np. dla palacza o skłonnościach autodestrukcyjnych ostrzeżenie o konsekwencjach zdrowotnych nie ma większego znaczenia. Autoagresja może przyjmować różne postacie - np.: drastyczne odchudzanie, samookaleczenia,

W tym dniu, ale tak naprawdę i w każdym innym, przyświecać powinna nam jedna zasada – zasada unikania przemocy. Powinniśmy odrzucić użycie przemocy fizycznej w celu osiągnięcia jakichkolwiek sukcesów społecznych lub politycznych, jak również wszelkich korzyści majątkowych.

Także na co dzień, w rodzinie, powinno się unikać wszelkiej przemocy fizycznej i psychicznej.  Gdy doświadczasz przemocy w rodzinie, nie możesz tego ukrywać. To nieprawda, że przemoc skończy się sama. Właśnie pierwszym krokiem do zerwania z nią jest przełamanie izolacji i milczenia. Przemoc jest nie tylko wtedy gdy są widoczne ślady pobicia. Nie trzeba mieć siniaków, ani złamanych kości by byś ofiarą przemocy domowej. Poniżanie i obelgi bolą tak samo jak bicie, a czasami nawet bardziej. Rodzina nie jest przedmiotem wyładowania niczyjej agresji. Masz prawo do życia z poczuciem bezpieczeństwa. Międzynarodowy Dzień Bez Przemocy jest Twoim dniem, ale również każdy następny powinien być tak samo dla Ciebie radosny i bezpieczny.

„KAŻDY Z NAS JEST INNY. KAŻDY MA PRAWO DO MILOŚCI. WSZYSCY JESTEŚMY WAŻNI I POTRZEBNI. PAMIĘTAJMY O TYM, ABY USZANOWAĆ INNYCH. STARAJMY SIĘ ŻYĆ TAK, ABY INNYM BYŁO Z NAMI DOBRZE”

Dekalog Serdeczności z okazji kampanii Międzynarodowego Dnia Bez Przemocy w ZS w Latowiczu

1. Ponieważ serdeczność jest możliwa, nie  ma powodu, by obywać się bez niej.

2. Codziennie rozmawiajcie choć trochę
    ze  sobą.
3. Nieustannie próbuj stawać się lepszym.
4. Szanuj siebie.
5. Okazuj współczucie innym.
6. Bądź uprzejmy. Miłość nie dopuszcza  złych manier.
7. Odkrywaj dobre i piękne cechy ludzi,  nawet wtedy, gdy czynią oni wszystko,   by to ukryć.
8. Nie bój się rozdźwięków i kłótni:  jedynie zmarli i obojętni nigdy nie  sprzeczają się.
9. Nie pozwól, by owładnęły tobą małe  irytacje i codzienne miernoty.
10. Uśmiechnij się! Uśmiech jest lekarstwem na wiele dolegliwości.

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Etap II międzyszkolny

18.03.2020
W tej części konkursu zaprosiliśmy uczniów ze szkół z naszej gminy, którzy również biorą udział w kolejnej edycji konkursu„ Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.
Więcej Etap II międzyszkolny

Podziękowania

18.03.2020
W przedświątecznych przygotowaniach nie zapomnieliśmy wesprzeć hospicjum w Wiśniowej. W akcji "Bądźmy razem" uczniowie zebrali kosmetyki i wykonali piękne pocztówki dla podopiecznych hospicjum.
Więcej Podziękowania