Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
„Karmelka” z Gimnazjum nr 2 najlepszą Spółdzielnią Uczniowską w kraju

„Karmelka” z Gimnazjum nr 2 najlepszą Spółdzielnią Uczniowską w kraju

Warszawa 27.11.2016

W organizowanym przez Fundację Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej pod patronatem Krajowej Rady Spółdzielczej konkursie, Spółdzielnia Uczniowska "Karmelka" z Gimnazjum nr 2 zdobyła pierwsze miejsce.

            Uroczyste wręczenie pucharu i nagród odbyło się w dniu 19 listopada 2016 roku w Krakowie podczas Ogólnopolskiego Sejmiku Spółdzielczości Uczniowskiej. W trakcie uroczystej gali podsumowano wyniki dorocznej edycji konkursu „Na najlepiej pracująca spółdzielnię uczniowską w kraju”. Sejmik otworzyła Pani Anna Bulka – prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, witając liczną grupę działaczy spółdzielczości uczniowskiej oraz członków najlepszych spółdzielni w kraju. W uroczystych obradach uczestniczyli: Halina Cimer wicekurator Małopolskiego Kuratorium Oświaty, Janusz Paszkowski prezes Związku Lustracyjnego Spółdzielczości Pracy, Aleksander Skalbmierski – przewodniczący Ogólnopolskiej Rady Spółdzielczości Uczniowskiej, Michał Zaremba – honorowy prezes Fundacji Rozwoju Spółdzielczości Uczniowskiej, Jan Czesak – przewodniczący Rady Nadzorczej Krakowskiego Banku Spółdzielczego, Marcin Kwiecień przedstawiciel Krajowej Rady Spółdzielczej, Tadeusz Krasuski – Redaktor Naczelny „Kuriera Spółdzielczego, oraz członkowie Zarządu FRSU Zofia Węgrzyniak, Bronisław Bieś, Wiesław Wójcik.

            Nagrodę odbierały obecne na uroczystej gali Anna Aftyka, Aleksandra Lato, Adrianna Dados, Magdalena Biała, Julia Adamek i Klaudia Mitura. Dodatkowym wyróżnieniem dla „Karmelki” była możliwość zaprezentowania dorobku spółdzielni podczas obrad Sejmiku. Prezentacji spółdzielni dokonała jej prezes Anna Aftyka.

            Zwycięstwo nie jest przypadkowe. „Karmelka” w Gimnazjum działa od początku istnienia szkoły tzn. od 1999r. Działalność spółdzielni jest zauważana i doceniana przez całe środowisko spółdzielcze. Świadczą o tym płynące z całego kraju zaproszenia do prezentowania działań, dzielenia się doświadczeniem. Gościliśmy ostatnio na X Ogólnopolskim Spotkaniu Ekonomii Społecznej czy też na uroczystym spotkaniu podsumowującym projekt Spółdzielnie Uczniowskie szkołą aktywności.

            Pragniemy podziękować wszystkim którzy wspierają działalność naszej spółdzielni. W szczególności Panu Januszowi Paszkowskiemu - Prezesowi Związku Lustracyjnego Spółdzielczości Pracy, Panu Grzegorzowi Poznańskiemu - Prezesowi Zarządu Społem Lubartów oraz Panu Władysławowi Mikucewiczowi - Prezesowi Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubartowie.

            Słowa uznania należą się również młodym spółdzielcom, którzy doskonale promują ruch spółdzielczy i nasze miasto.

Pozostałe wpisy z tej kategorii