Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
„Henryk Sienkiewicz – w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci”

„Henryk Sienkiewicz – w 170. rocznicę urodzin i 100. rocznicę śmierci”

Warszawa 19.11.2016

Henryk Sienkiewicz i jego twórczość to tematyka Powiatowego Konkursu Recytatorskiego, który odbył się w Gimnazjum nr 2.

                Celem  Konkursu było upowszechnienie i pogłębienie wiedzy o Henryku Sienkiewiczu i literaturze epoki pozytywizmu, pokazanie ich związków z innymi rodzajami sztuk, wskazanie na patriotyczny, a także  europejski charakter twórczości Pisarza.

                Wśród młodzieży jest wielu zainteresowanych prozą Henryka Sienkiewicza oraz rozwijaniem piękna słowa mówionego. Powiatowy Konkurs Recytatorski sprawił, że   gimnazjaliści mieli szansę wykazania się umiejętnościami w tym zakresie.

                Rok 2016  ogłoszono Rokiem Sienkiewicza, gdyż przypada 100. rocznica jego śmierci,  170. rocznica urodzin oraz 120. rocznica ukazania się drukiem jego najpoczytniejszej powieści pt. „Quo vadis”.

W obliczu tak doniosłych jubileuszy Laureata Nagrody Nobla uczniowie z gimnazjów powiatu lubartowskiego, by uczcić Wielkiego Polaka i Patriotę,  odpowiedzieli na zaproszenie organizatorek konkursu: pani Urszuli Dobosz-Chruścik i pani Kingi Kasprzak. Otwarcia Powiatowego Konkursu Recytatorskiego dokonała wicedyrektor Gimnazjum nr 2 pani Anna Rzezak. Przywitała przybyłych uczniów i nauczycieli, po czym recytatorzy prezentowali fragmenty bogatej twórczości Pisarza. Wysłuchaliśmy fragmentów powieści: „Pan Wołodyjowski”, „Ogniem i mieczem”, „Quo vadis”, „Krzyżacy”, „W pustyni i w puszczy”,
a także noweli: „Sachem” czy „Janko Muzykant”.

I nagrodę przyznano (ex aequo):

Weronice Smolińskiej z Gimnazjum nr 1im. Bohaterów Westerplatte w Michowie – nauczyciel pani Grażyna Janisz

Patrycji Kwaśniewskiej z Publicznego Gimnazjum w Niedźwiadzie – nauczyciel pani Małgorzata Chlebiej

II nagrodę otrzymała:

Alicja Czapska z Zespołu Szkół w Starym Uścimowie - nauczyciel  pani Małgorzata Smagorowicz

III nagrodę otrzymała:

Alicja Kusyk z Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie - nauczyciel pani Urszula Dobosz-Chruścik

Wyróżnienia otrzymali:

Emilii Gołębiowskiej z  Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie - nauczyciel pani Kinga Kasprzak

Oldze Sidor z Zespołu Szkół w Starym Uścimowie – nauczyciel pani Małgorzata Smagorowicz

Patrycji Szulik z Publicznego Gimnazjum w Niedźwiadzie –  nauczyciel pani Edyta Kowalczyk

                Wszyscy uczestnicy Powiatowego Konkursu Recytatorskiego prozy H. Sienkiewicza otrzymali dyplomy i nagrody książkowe ufundowane przez  Elżbietę i Antoniego Białków - właścicieli Firmy Księgarsko-Usługowej w Siedliskach. Dyplomy i nagrody książkowe wręczyła uczestnikom wicedyrektor Gimnazjum nr 2 pani Anna Rzezak.

                Ważnym aspektem konkursu był moment integracji. W oczekiwaniu na werdykt komisji konkursowej młodzież miała możliwość porozmawiania, delektując się słodkim poczęstunkiem. Spotkania uczniów z wielu szkół dają szansę na wymianę doświadczeń, a także stwarzają możliwość wzajemnego poznania. Mamy nadzieję, że udział w konkursie uczniowie  będą wspominać z przyjemnością.

Pozostałe wpisy z tej kategorii