Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
Finał turnieju "Bezpieczeństwo - lubię to!"

Finał turnieju "Bezpieczeństwo - lubię to!"

Warszawa 09.02.2017

W dniu 02.02.2017 r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w finale turnieju „Bezpieczeństwo - lubię to!”. Na zaproszenie organizatorów gościnnie w spotkaniu wziął udział aspirant sztabowy Komendy Powiatowej Policji w Lubartowie - pan Grzegorz Mazuś, który przeprowadził dla uczniów prelekcję pt. „Bezpieczne zachowanie w szkole, w domu, na ulicy”.

Podczas spotkania z policjantem uczniowie mieli okazję poszerzyć wiedzę z zakresu odpowiedzialności prawnej nieletnich. Dowiedzieli się również więcej na temat właściwych zachowań zwiększających bezpieczeństwo własne oraz innych. Uczniowie poznali między innymi zagrożenia spowodowane używaniem alkoholu i innych substancji psychoaktywnych, zagrożenia związane z Internetem, użytkowaniem pojazdów, czy stosowaniem przemocy. Pan policjant posługiwał się przykładami z życia codziennego i wspólnie z młodzieżą omawiał jak unikać podbramkowych sytuacji.

Nasz gość zaprezentował uczniom również film „Domówka”, który ukazuje złe i dobre wybory młodych ludzi oraz ich konsekwencje. Film ukazuje zagrożenia związane ze spożyciem alkoholu oraz nękaniem, zastraszaniem i rozpowszechnianiem nieprawdziwych informacji w Internecie. Pan policjant omówił właściwe zachowania, podkreślając przy tym jak ważna jest reakcja otoczenia, a szczególnie grupy rówieśniczej. Namawiał uczniów do zachowań asertywnych, ponieważ taka postawa chroni przed wieloma przykrymi sytuacjami.

Uczniowie zadawali wiele pytań, między innymi o doświadczenia z pracy policyjnej. Byli ciekawi jakie czynności może podjąć policja wobec nich samych oraz które czyny są karalne. Pan aspirant zapewniał, że osoba która przestrzega prawa nie musi się obawiać spotkania z policją. Z drugiej strony przytaczał wiele przykładów świadczących o tym, że nieznajomość prawa szkodzi, a łamanie prawa może być tragiczne w skutkach i odcisnąć piętno dopiero w przyszłości, np. podczas starań o wymarzoną pracę czy prawo jazdy. Mówiąc o bezpieczeństwie pan policjant podsumował, że każdy powinien o nie zadbać sam.

Po ciekawym wystąpieniu odbył się finał turnieju, w którym wzięło udział 12 uczniów. Uczestnicy wyłonieni wcześniej spośród wszystkich uczniów naszej szkoły przystąpili do testu pisemnego. Jury w składzie: pan Grzegorz Mazuś, organizatorzy: pani Joanna Pilarczyk oraz pan Marek Goleń, oceniało następnie wypowiedzi czwórki uczestników podczas ustnej części testu.

Zwycięzcą turnieju został Krzysztof Włosek z klasy Ia. Drugie miejsce zajął Karol Dzięgielewski z klasy IIIb, a trzecie Maciej Miękina z klasy IIa. W finale wzięli udział również: Mateusz Sidor klasa Ib, Eryk Kowalski klasa Ic, Mateusz Mroczek klasa Id, Natan Marciniak klasa IIIb, Martyna Pacześ klasa IIIc, Oliwia Janczara klasa IIb, Łukasz Kubera klasa IIIa, Łukasz Szczęch klasa IIa, Hubert Więsyk klasa IIc.

Zwycięzcy otrzymali atrakcyjne nagrody ufundowane przez Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lublinie oraz PZU Oddział w Lubartowie. Serdecznie gratulujemy naszym laureatom!

Pozostałe wpisy z tej kategorii