Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Europejski Dzień Seniora

Europejski Dzień Seniora

Warszawa 20.10.2016

Pamiętajmy o osobach starszych – okażmy im szacunek

20  października obchodzony jest Dzień Seniora w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym. Święto ma  kształtować społeczne postrzeganie osób starszych oraz podejmować wszelkie działania mające na celu zapewnienie im godnego życia. Do najważniejszych zadań należy więc walka z wykluczeniem osób w podeszłym wieku, ułatwienie dostępu do opieki medycznej, a także do pełnego życia kulturalnego i społecznego. Obchody zwiastują też nieuchronną rewolucję demograficzną . Obecnie na świecie żyje około 600 milionów osób powyżej 60. roku życia. Szacuje się, że w 2050 roku liczba ta wyniesie 2 miliardy. Znakomita większość z nich zamieszkiwać będzie kraje rozwijające się. Starsi ludzi będą zatem pełnić jeszcze większą rolę wychowawczą, a ponadto będą musieli liczyć się z późniejszym odejściem na emeryturę. Dlatego coraz częściej organizowane są rozmaite formy aktywizacji osób w podeszłym wieku: warsztaty, szkolenia, kursy czy koła zainteresowań. Takie inicjatywy na poziomie lokalnym pomagają seniorom nie tylko się rozwijać, ale również przeżywać drugą młodość.

                                         Życzenia od SKO - wiczów

W tym szczególnym dniu, jakim jest Europejski Dzień Seniora, jednym z wielu dni w roku, kiedy doceniamy i podkreślamy doświadczenie naszych Seniorów, ich wartości i wiedzę, z których my, młodsze pokolenia możemy czerpać nieustannie.

Z tej okazji składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia, pogody ducha i wielu lat życia, wypełnionego miłością najbliższych, szacunkiem i ludzką życzliwością, wdzięcznością i chęcią niesienia pomocy w poprawie jakości życia.

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii