Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
EURO w Polsce – za i przeciw. Poszukujemy odpowiedzi.

EURO w Polsce – za i przeciw. Poszukujemy odpowiedzi.

Warszawa 17.11.2015

23 października gościliśmy w szkole panią Agnieszkę Grotel, pracownika PKO BP w Lubartowie. Nasz gość miał za zadanie przekazać nam informację na temat przystąpienia Polski do strefy euro.

Podczas spotkania poznaliśmy kilka ważnych aspektów związanych z przystąpieniem Polski do unii monetarnej. Pani Agnieszka przybliżyła historię euro wskazując, iż po raz pierwszy idea europejskiej unii walutowej została skonkretyzowana w 1970 roku, a ostatecznie decyzja o utworzeniu wspólnej waluty zapadła w ramach traktatu z Maastricht w 1992 roku.

Obecnie waluta euro jest prawnym środkiem płatniczym w 19 państwach Unii Europejskiej i 11 krajach nie należących do UE. Uczniowie dowiedzieli się, że euro jest drugą co do ważności międzynarodową walutą po dolarze.

Dowiedzieliśmy się jakie warunki musi spełnić Polska oraz jakie będą ewentualne korzyści i wady wynikające z przystąpienia do strefy euro. Następnie prelegentka poinformowała, na czym będzie polegało przystosowanie polskiego systemu finansowego i bankowego, a także, jak będzie wyglądać nowa waluta.

Mieliśmy wiele pytań dotyczących emisji nowej waluty, sposobu przeliczania kursu złotego do euro, roli Narodowego Banku Polskiego, procedur związanych ze zmianą waluty, a przede wszystkim, ile przysłowiowy Kowalski zyska lub straci w swoim budżecie domowym po wejściu euro.

Okazało się, że niełatwo było znaleźć jednoznaczną odpowiedź na postawione pytania o ostateczny bilans zysków i strat, czy nawet o termin przystąpienia Polski do unii walutowej. Z różnych względów termin ten był już kilka razy przesuwany.

Pozostałe wpisy z tej kategorii