Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazium im.Wincentego Witosa w Pławie
"Ekonomia na co dzień"

"Ekonomia na co dzień"

Warszawa 05.04.2014

Od pięciu lat realizujemy program edukacji finansowej w gimnazjum

W ramach programu prowadzonych jest szereg  zajęć w celu upowszechnienia pojęć ekonomicznych i kształtowania postaw inwestycyjnych.

Treści tego programu pojawiają się na godzinach wychowawczych, na lekcjach wiedzy o społeczeństwie, geografii czy języka polskiego.

Program jest realizowany także na zajęciach z doradztwa zawodowego we wszystkich klasach gimnazjum przez szkolnego doradcę zawodowego.

Tematy obejmują poznanie siebie, swoich mocnych stron, umiejętności. Następnie uczeń jest wprowadzany w świat zawodów, by mając świadomość swoich mocnych stron, umiejętności i zdobytej wiedzy, mógł dokonać wyboru szkoły ponadgimnazjalnej, wytyczyć własną ścieżkę edukacji, zaplanować różne formy kształcenia umiejętności i zdobywania wiedzy.

Pozostałe wpisy z tej kategorii