Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Dzień Puszystych

Dzień Puszystych

Warszawa 28.02.2018

1 marca 2018r.

Dnia 1 marca 2018r. w ZS w Latowiczu, obchodziliśmy Dzień Puszystych. Mając na uwadze  problem otylości wśród uczniów, w naszej szkole realizowany jest program: "Trzymaj formę". Celem programu jest edukacja w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, czyli promocję aktywności fizycznej oraz prawidłowego sposobu odżywiania się dzieci i młodzieży

Cele szczegółowe programu:

•    Zapoznanie/przypomnienie uczniom (a przez nich ich rodzinom) zasad prawidłowego odżywiania się
•    Uświadomienie uczniom (rodzinom) potrzeby aktywności fizycznej i jej wpływu na zdrowie
Cele wychowawcze:
•    Uczeń potrafi aktywnie wypocząć
•    Uczeń zna higienę przygotowywania i spożywania posiłków
•    Uczeń pogłębia zainteresowanie problematyką prozdrowotną
•    Uczeń przekazuje zdobytą wiedzę swojej rodzinie, rówieśnikom

Pozostałe wpisy z tej kategorii