Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazium im.Wincentego Witosa w Pławie
Debata uczniowska na temat współczesnych patriotów

Debata uczniowska na temat współczesnych patriotów

Warszawa 19.11.2014

Akcja LIGA KLAS

Debatę poprowadził Zarząd SU z przewodniczącą Marleną Wiącek na czele. Uczestnikami byli reprezentanci poszczególnych klas, obserwatorami -uczniowie klasy II a, a nad prawidłowym przebiegiem debaty czuwali nauczyciele: opiekun SU i pani pedagog.

Spotkanie rozpoczęło się od prezentacji poszczególnych zespołów klasowych. Uczniowie z dumą opowiadali o współczesnym patriotyzmie, podkreślając jego cechy, symbole i przejawy. W profesjonalny sposób omówili przygotowane przez siebie plakaty nawiązujące do tematu debaty. Z wystąpień uczniów wynikało, że są świadomi, iż prawdziwy patriotyzm polega nie tylko na walce o wolność Ojczyzny. Patriotą można być również w czasie pokoju, a przejawami tego współczesnego patriotyzmu są: szacunek dla symboli narodowych, odpowiednie zachowanie podczas hymnu państwowego, pamięć o świętach narodowych, a także godne reprezentowanie kraju na arenie sportowej i kulturalnej. Na zakończenie odbył się również konkurs wiedzy o patriotyzmie, w którym zwyciężyły klasy II b i III b. Podczas debaty młodzież wykazała się również znajomością pieśni narodowych i wierszy o tematyce patriotycznej.

Debata okazała się dla naszej młodzieży wspaniałą lekcją patriotyzmu. Wykonane przez uczniów prace zostały wyeksponowane na szkolnym korytarzu. Oceny przeprowadzonego zadania w ramach konkursu "Liga Klas" dokonali opiekunowie SU, biorąc pod uwagę wyniki konkursu wiedzy, wykonany przez klasy plakat oraz sposób jego zaprezentowania. Zwycięzcą została klasa III b.

Oto ranking konkursu "Liga Klas" po wykonaniu pierwszego zadania:

  • Klasa Ia 9 pkt.
  • Klasa Ib 11 pkt.
  • Klasa IIa 6 pkt.
  • Klasa IIb 11 pkt.
  • Klasa IIIa 11 pkt.
  • Klasa IIIb 14 pkt.

Pozostałe wpisy z tej kategorii

Etap II międzyszkolny

18.03.2020
W tej części konkursu zaprosiliśmy uczniów ze szkół z naszej gminy, którzy również biorą udział w kolejnej edycji konkursu„ Oszczędzanie w SKO procentuje w Banku Spółdzielczym”.
Więcej Etap II międzyszkolny

Podziękowania

18.03.2020
W przedświątecznych przygotowaniach nie zapomnieliśmy wesprzeć hospicjum w Wiśniowej. W akcji "Bądźmy razem" uczniowie zebrali kosmetyki i wykonali piękne pocztówki dla podopiecznych hospicjum.
Więcej Podziękowania