Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazium im.Wincentego Witosa w Pławie
Debata o bezpieczeństwie w naszej szkole

Debata o bezpieczeństwie w naszej szkole

Warszawa 17.03.2015

Kolejne zadanie Ligi Klas

Poszczególne klasy wytypowały swoich przedstawicieli, którzy zaprezentowali swoje prace (wykonane wcześniej plakaty) podczas debaty pt. "Bezpieczeństwo w naszej szkole".

Wybrani uczniowie spotkali się 12 marca 2015 r. Debatę poprowadził Zarząd SU -Marlena Wiącek, Marcin Cirbus i Anna Spyra, a nad jej przebiegiem czuwali nauczyciele - opiekunowie SU. Ponieważ działanie to było elementem Ligi Klas, zarówno wygląd plakatów, jak i sposób ich prezentacji poddano ocenie Zarządu SU. Każda klasa miała również możliwość przyznania punktów jednej z klas, za wyjątkiem swojej, której zarówno sam plakat, jak i sposób jego prezentacji najbardziej się spodobał.

Zwycięzcą okazała się klasa III a, uzyskując najwyższą ilość punktów. W trakcie debaty uczniowie jednoznacznie przyznali, że nasza szkoła jest bezpieczna i przyjazna, a panująca w niej atmosfera daje im możliwość pełnego rozwoju. Uzyskany efekt poczucia bezpieczeństwa to rezultat wspólnych działań rodziców, uczniów i nauczycieli.

Pozostałe wpisy z tej kategorii