Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Dbamy o naturalne środowisko

Dbamy o naturalne środowisko

Warszawa 07.11.2014

Zbiórka zużytych baterii

Dnia 7 listopada 2014r. nasza szkoła przekazała firmie REBA,  zebrane wśród uczniów naszej szkoły zużyte baterie.

Zużyte baterie i akumulatory stanowią zagrożenie głównie ze względu na ołów, kadm i nikiel. Gdy zostaną wprowadzone do środowiska powodują zakłócenia procesów samooczyszczania w wodach i glebie oraz powodują, że oczyszczalnie ścieków pracują z dużo mniejszą wydajnością. Może nastąpić: skażenie wód gruntowych, stanowiących źródło wody pitnej. Stosowany w akumulatorach elektrolit czyli rozcieńczony kwas siarkowy (H2SO4) w przypadku uszkodzenia obudowy i wycieku może spowodować korozję rur kanalizacyjnych oraz działa zabójczo na florę bakteryjną w oczyszczalniach ścieków. Elektrolit z akumulatora umieszczonego w pojemniku z innymi odpadami i przekazanego na komunalne wysypisko śmieci, w przypadku wycieku, wstrzymuje procesy biodegradacji innych odpadów.
W naszej szkole zbieramy zużyte baterie we współpracy z firmą REBA .

Przynoś zużyte baterie do szkoły i przekazuj swojemu wychowawcy.
Za każdy zebrany i oddany do REBA kilogram baterii nasza szkoła otrzyma 1 punkt, a zgromadzone punkty możemy zamienić na nagrody.

      Wszystkie zebrane zużyte baterie poddawane są recyklingowi dzięki czemu:

• zmniejsza się  zanieczyszczenie środowiska,

• odzyskuje się wiele cennych surowców

• zmniejsza się ilość odpadów na składowisku

   Zachęcamy wszystkich uczniów  i ich rodziców do przynoszenia zużytych baterii do pojemników znajdujących się w szkole. Od dziś żadna zużyta bateria nie powinna trafić do kosza na śmieci.

                                   Pamiętaj!
Zbierając baterie, dbasz o naturalne środowisko.

Pozostałe wpisy z tej kategorii