Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazium im.Wincentego Witosa w Pławie
Czytamy czasopisma ekonomiczne

Czytamy czasopisma ekonomiczne

Warszawa 29.02.2016

Zainteresowanie ekonomią

W wolnym czasie, tj. podczas zajęć opiekuńczych czy przerw międzylekcyjnych,
czytamy czasopisma o tematyce bankowej i ekonomicznej.
Informacje w nich zawarte poszerzają naszą wiedzę w zakresie ekonomii,
a przede wszystkim uzmysławiają, że warto oszczędzać. 

Pozostałe wpisy z tej kategorii