Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
Czytaliśmy "Potop"

Czytaliśmy "Potop"

Warszawa 12.12.2016

Przeto wiadomym czynimy całemu lokalnemu obywatelstwu, iże dla uczczenia wielkiego konceptu Henryka Sienkiewicza herbu Oszyk oraz wkładu jego wielkiego w kulturę polską, w kwaterze znanej powszechnie pod nazwą Gimnazjum nr 2, pod zacną jego protekcją będącą, w grodzie Lubartów się znajdującą, we wtorek, 29 listopada, Roku Pańskiego 2016, gdy 9 godzina zabije, weźmie swój początek kolejne, bo już III Ogólnoszkolne Czytanie Dzieł Sienkiewicza - takim to tekstem, naśladującym styl epoki, której dot

            Tym razem pani Ewa Abramek i pan Adam Małecki - nauczyciele bibliotekarze z Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Lubartowie, zaproponowali gościom i młodzieży szkolnej czytanie drugiej części trylogii, czyli Potopu. Wzorem roku ubiegłego w imprezę zaangażowaliśmy wszystkich uczniów gimnazjum, którzy podzieleni na grupy w godz. 9-14, interpretowali tekst powieści. Każda klasa do głośnego czytania wytypowała pięciu uczniów, pozostali uczestniczyli w imprezie jako słuchacze, ale z możliwością śledzenia czytanego tekstu w rozłożonych na stolikach książkach.

            W organizowaną przez nas akcję głośnego czytania włączyło się wielu zaproszonych gości. Imprezę rozpoczął pan Sławomir Zdunek - dyrektor szkoły, witając gości i młodzież. Trzecie Ogólnoszkolne Czytanie Dzieł Sienkiewicza zainicjowała pani Ewa Sędzimierz - naczelnik Wydziału Oświaty, Kultury i Sportu, która odczytała pierwszy fragment powieści. Z naszego zaproszenia skorzystała też, mimo nawału obowiązków, pani Teresa Misiuk - lubelski kurator oświaty. Z gimnazjalistami czytali jeszcze: pan Grzegorz Poznański - prezes Społem, pani Małgorzata Gryglicka-Szczepaniak - dyrektor LOK, pani Ewa Badyoczek-Brzyska - dyrektor ZK Gmin Ziemi Lubartowskiej, ojciec Bogdan Augustyniak z kościoła oo. Kapucynów, pan Tomasz Marzęda - prezes Zarządu PGK, pan Andrzej Rybak - kierownik Oddziału dla Dorosłych MBP, pani Anna Pytka - kierownik Filii nr 1 MBP, pani Grażyna Tomasiak - kierownik Filii nr 2 MBP, pan Jarosław Maluga - zastępca komendanta PSP, pani Maria Kozioł - prezes LTR, pan Longin Tokarski - dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz pan Janusz Sysa - dyrektor MOSiR. Oczywiście nie zabrakło też nauczycieli szkoły na czele z wicedyrektor panią Anną Rzezak.

            Pięciogodzinne spotkanie z bohaterami Potopu, odbywające się w kończącym się już Roku Sienkiewiczowskim, było też doskonałą okazją dla uczniów, jak i zaproszonych gości, do poznania lub przypomnienia sobie tego wybitnego dzieła. Była to również świetna okazja do interpretacji aktorskiej. W nagrodę za publiczną interpretację swojego fragmentu książki, każdy lektor (w sumie ok. 70 osób!) otrzymał słodki poczęstunek.

            Mamy nadzieję, że przynajmniej kilku uczniów zainteresowały dalsze losy Andrzeja Kmicica, Oleńki Billewiczówny, Michała Wołodyjowskiego czy pana Onufrego Zagłoby i będzie kontynuować samodzielnie czytanie prezentowanej tu powieści.

Pozostałe wpisy z tej kategorii