Powrót do BlogowiSKO Szkoła Podstawowa nr 3 im. Piotra Firleja w Lubartowie z oddziałami gimnazjalnymi (Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza)
Czytaliśmy Ogniem i mieczem

Czytaliśmy Ogniem i mieczem

Warszawa 29.10.2015

[…] rozmaite znaki na niebie i ziemi zwiastowały […] nadzwyczajne zdarzenia… – tak rozpoczyna się pierwsza część Trylogii Henryka Sienkiewicza Ogniem i mieczem. Takim nadzwyczajnym zdarzeniem w naszej szkole była akcja wspólnego czytania, zorganizowana 22 października br. Wzorem roku ubiegłego postanowiliśmy propagować twórczość patrona szkoły, którym jest właśnie pierwszy polski noblista w dziedzinie literatury – Henryk Sienkiewicz. Tym razem wybór padł na Ogniem i mieczem.

                W imprezę zaangażowaliśmy wszystkich uczniów gimnazjum, którzy podzieleni na grupy w godz. 9-14, interpretowali tekst powieści. Każda klasa do głośnego czytania wytypowała sześciu uczniów, pozostali uczestniczyli w imprezie jako słuchacze, ale z możliwością śledzenia czytanego tekstu w rozłożonych na stolikach książkach. Chociaż czytaliśmy wybrane najważniejsze fragmenty utworu, to grubość tomów powieści pozwoliła nam przeczytać jedynie połowę tomu pierwszego. Ale i tak przeżywaliśmy – przynajmniej w części – wątek romantyczny między Janem Skrzetuskim, namiestnikiem księcia Jeremiego Wiśniowieckiego a Heleną Kurcewiczówną, piękną szlachcianką polską, obiecaną za żonę Kozakowi Bohunowi. Poznaliśmy także cięty dowcip Onufrego Zagłoby, niskiego wzrostem, ale niezwykle walecznego Michała Wołodyjowskiego czy zauroczonego Anusią Borzobohatą-Kraśnieńską – Longinusa Podbipiętę. W czytanej przez nas powieści pojawił się też początek wątku historycznego – powstanie kozackie pod wodzą Bohdana Chmielnickiego.

                W organizowaną przez nas akcję włączyło się wielu zaproszonych gości, którzy przyjęli specjalnie wykonane indywidualne zaproszenia, naśladujące wyglądem i treścią styl epoki czytanej powieści. Drugie Ogólnoszkolne Czytanie Dzieł Sienkiewicza zainicjował ksiądz senior Józef Huzar, który odczytał gimnazjalistom z "Dwójki" pierwszy fragment powieści. Z gimnazjalistami czytali jeszcze: pan Władysław Mikucewicz, dyrektor Banku Spółdzielczego, pan Tomasz Marzęda, prezes Zarządu PGK Lubartów, pan Grzegorz Poznański, prezes Społem Lubartów, pan Marian Olesiejuk, dyrektor Związku Komunalnego Gmin Ziemi Lubartowskiej, pan Adam Banucha, dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lubartowie, pan Andrzej Rybak, kierownik Oddziału dla Dorosłych MBP, pani Anna Pytka, kierownik Filii nr 1 MBP, pan Jarosław Maluga, zastępca komendanta Komendy Powiatowej Straży Pożarnej, pani Maria Kozioł, prezes Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego, pan Longin Tokarski, dyrektor Muzeum Ziemi Lubartowskiej oraz przedstawiciele klasowych rad rodziców. Oczywiście nie zabrakło też nauczycieli i pracowników szkoły na czele z panem Sławomirem Zdunkiem, dyrektorem Gimnazjum nr 2 im. Henryka Sienkiewicza.

                Spotkanie to było doskonałą okazją dla uczniów, jak i zaproszonych gości, do poznania lub przypomnienia sobie tego wybitnego dzieła. Była to również świetna okazja do interpretacji aktorskiej, której niejednokrotnie doświadczyliśmy w wykonaniu zarówno naszych gości, jak i uczniów, którzy bardzo wczuwali się w czytane fragmenty dzieła. Niektórym czytającym język stosowany przez Sienkiewicza (staropolszczyzna) "płatał niewybredne figle", ale i to udało nam się pokonać. W nagrodę za publiczną interpretację swojego fragmentu książki, każdy lektor otrzymywał słodki poczęstunek.

                To głośne czytanie książek zorganizowane zostało w październiku – Międzynarodowym Miesiącu Bibliotek Szkolnych. Obecnie zauważamy, że typowa książka w postaci kodeksu staje się coraz mniej popularna, wierzymy, że organizacja tego typu akcji chociaż w jakimś stopniu wpłynie na jej spopularyzowanie. Mamy nadzieję, że przynajmniej kilku uczniów z zainteresowaniem będzie kontynuować samodzielnie czytanie prezentowanej tu powieści.

Pozostałe wpisy z tej kategorii