Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazium im.Wincentego Witosa w Pławie
Bezpieczne wakacje 2016.

Bezpieczne wakacje 2016.

Warszawa 19.10.2016

We wrześniu członkowie naszej Szkolnej Kasy Oszczędności wykonywali prace plastyczne podejmujące tematykę bezpiecznych wakacji.

Konkurs plastyczny dla dzieci i młodzieży pod hasłem "Bezpieczne wakacje 2016" jest konkursem o zasięgu wojewódzkim ogłoszonym przez Komendę Wojewódzką Policji w Rzeszowie, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej i Kuratorium Oświaty w Rzeszowie. Nasi uczniowie corocznie biorą udział w tej akcji profilaktycznej wykonując prace plastyczne czy nagrywając spoty filmowe. W tym roku szkolnym wysłaliśmy pracę Oliwii Kalickiej pt. „Uważaj, co wybierasz!”do pierwszego etapu tego konkursu.

Pozostałe wpisy z tej kategorii