Powrót do BlogowiSKO Publiczna Szkoła Podstawowa z oddziałami gimnazjalnymi w Wąsewie
"Bankowe pojęcia"

"Bankowe pojęcia"

Warszawa 19.02.2016

Pojęcia związane z bankowością i oszczędzaniem do konkursu szkolnego

Aneks - pisemna zmiana wprowadzona do umowy kredytowej,
Bank - instytucja posiadająca zezwolenia uprawniające do wykonywania czynności bankowych, m.in. udzielanie pożyczek, przyjmowania lokat,
Bankowość elektroniczna - usługa umożliwiająca klientowi dostęp do jego rachunku, dokonywania na nim operacji (np. przelewów) za pośrednictwem internetu lub łącza telefonicznego,
Debet - przekroczony stan na rachunku - saldo ujemne. Debet może być też rodzajem krótkoterminowej pożyczki, którą posiadacz rachunku może zaciągnąć na poczet kolejnych wpływów na rachunek,
Depozyt - pieniądze, które pozostawiliśmy w banku, np. na lokatach lub rachunkach,
Hipoteka - oznacza ograniczone prawo do nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Umożliwia zaspokojenie roszczeń Banku z obciążonej nią nieruchomości z pierwszeństwem przed innymi wierzycielami kredytobiorcy, Kapitalizacja odsetek - dopisywanie przez bank odsetek do kwoty lokaty. Podwyższa to kapitał, dzięki czemu zarabiamy na lokacie. Jeśli np. na lokacie mamy 1000 zł, po miesiącu bank dopisał nam odsetki w wysokości 10 zł, mamy więc już 1010 zł, a kolejne odsetki będą liczone od tej kwoty i tak dalej w kolejnych miesiącach. Im częściej odsetki są dopisywane (jest to uregulowane w umowie), tym więcej możemy zyskać z lokaty,
Karencja w spłacie kredytu - rozpoczęcie spłaty kredytu po określonym czasie od jego udzielenia. Najczęściej w okresie karencji spłacamy jedynie odsetki od kredytu,
Karta debetowa - umożliwia dokonywanie płatności i wypłacanie gotówki z bankomatu maksymalnie do kwoty pieniędzy zgromadzonych na koncie,
Karta kredytowa - ma przypisany własny rachunek kredytowy, tzw. limit karty. Jest on odnawialny. Jest to więc rodzaj kredytu,
Kredyt na cele konsumpcyjne - jest udzielany na cele nie związane z działalnością gospodarczą,
Odsetki - cena jaką bank nam płaci za dysponowanie naszymi pieniędzmi, które ulokowaliśmy na rachunku bądź lokacie. A także koszt jaki płacimy za korzystanie z pieniędzy banku po zaciągnięciu kredytu lub pożyczki,
Poręczenie - jedno z możliwości zabezpieczenia spłaty kredytu. Osoba lub instytucja poręczająca bieże odpowiedzialność za splatę kredytu w sytuacji, gdy dłużnik nie będzie się wywiązywał z tego obowiązku,
Pożyczka - zwykle określenie to funkcjonuje zamiennie z kredytem. Różnią się jednak tym, że kredyt jest przyznawany na określony cel (mieszkaniowy, samochodowy), pożyczka nie wymaga deklaracji, na co potrzebujemy pieniędzy, Prowizja - jeden z elementów decydujących o koszcie kredytu. Jest to opłata za jego udzielenie,
Transza kredytowa - część kredytu wypłacona kredytobiorcy. Bank wypłaca pieniądze w transzach np. finansując budowę domu. Przed wypłatą kolejnej transzy kontroluje przebieg inwestycji,
Zdolność kredytowa - podstawowy warunek udzielenia kredytu, oznacza zdolność do terminowej spłaty pożyczki. Liczy się ją odejmując od dochodów zobowiązania plus kwotę potrzebną na utrzymanie,
Bankomat - jest urządzeniem do samodzielnego wypłacania pieniędzy z konta za pomocą Katy płatniczej. Określona kwota może zostać wydana z maszyny po wprowadzeniu poprawnego kodu PIN. W bankomacie można także sprawdzić stan konta i wydrukować potwierdzenie wykonanej transakcji,
Oszczędzanie - polega na gromadzeniu pieniędzy. Część pieniędzy odkładamy na przyszłość. Drobne pieniądze możemy zbierać w skarbonce. Większe kwoty najlepiej oszczędzać w banku,
Pieniądz - służy nam do płacenia za różne produkty i usługi. Różne rzeczy możemy też sprzedać za pieniądze. Za pracę otrzymujemy wynagrodzenie w pieniądzach,
Szkolna Kasa Oszczędności - została powołana specjalnie dla dzieci i młodzieży. Banki Spółdzielcze prowadzą SKO w wielu szkołach w Polsce. Celem SKO jest nauczenie dzieci i młodzieży rozsądnego posługiwania się pieniędzmi,
Waluta - pieniądz obowiązkowo używany w państwie. W naszej ojczyźnie walutą jest złoty polski. W niektórych krajach Europy walutą jest Euro,
Wartość pieniądza - mierzy się ilością rzeczy, które można za niego kupić. Zdarza się, że po jakimś czasie za tę samą kwotę możemy kupić mniej. Oznacza to, że pieniądz stracił wartość.

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii