Powrót do BlogowiSKO Publiczne Gimnazium im.Wincentego Witosa w Pławie
Apel "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Apel "W zdrowym ciele zdrowy duch"

Warszawa 19.12.2013

W naszej szkole odbyła się pierwsza impreza w ramach apeli wychowawczych rozwijających samorządność w szkole. Zadaniem każdej klasy jest w tym roku szkolnym przygotowanie projektu wychowawczego, który zaprezentuje przed całą społecznością gimnazjalną. To poważne przedsięwzięcie ma na celu przede wszystkim wyzwolenie kreatywności i samodzielności a także autoprezentacji uczniów.

Rozpoczęła klasa IA hasłem "W zdrowym ciele zdrowy duch". Celem tego projektu było propagowanie zachowań prozdrowotnych wśród młodzieży szkolnej, promocja zdrowego stylu życia, zmiana nawyków żywieniowych i zwiększenie zainteresowania młodzieży aktywnością podczas każdego dnia. Treści zawierały tematykę aktywności ruchowej, codziennej higieny i właściwego odżywiania, jako czynników sprzyjających zachowaniu dobrego zdrowia fizycznego i psychicznego.

Pozostałe wpisy z tej kategorii