Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Aktualności Szkolnej Kasy Oszczędności

Aktualności Szkolnej Kasy Oszczędności

Warszawa 10.10.2015

Gazetka informacyjna

Szkolna Kasa Oszczędności redaguje gazetkę ścienną na korytarzu naszego gimnazjum, na której znajdują się ważne informacje dotyczące działalności  SKO, jak również komunikaty o ogłaszanych konkursach.  Aktualizacji gazetki dokonują  kreatywni  SKO – wiczowie.
W ramach promowania talentów naszych członków na gazetce,  umieszczane są prace plastyczne naszych uczniów.

Pozostałe wpisy z tej kategorii