Powrót do BlogowiSKO Gimnazjum im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Latowiczu
Akcja patriotyczna:  "Flaga"

Akcja patriotyczna: "Flaga"

Warszawa 28.04.2017

2 maja 2017r.

Dzień Flagi Państwowej Rzeczypospolitej Polskiej obchodzony jest w Polsce 2 maja, a jego główną rolą jest popularyzowanie wiedzy o polskiej tożsamości i symbolach narodowych. Barwy widniejące na fladze państwowej są jednym z ważniejszych elementów tożsamości narodowej.

Akcja patriotyczna "Flaga"

      W dniu 2 maja 2017r.  zachęcamy  wszystkich uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców oraz wszystkich mieszkańców Gminy Latowicz  do wywieszania flag narodowych. Akcja patriotyczna "Flaga" jest inicjatywą społeczną mającą na celu promocję postaw patriotycznych i form manifestacji swojego patriotyzmu. Zdając sobie sprawę, że tematyka patriotyczna z trudem dociera ze swoim przekazem do społeczeństwa, a szczególnie do młodego pokolenia Polaków, zbyt często kojarząc się z przeszłością, patosem minionych czasów, a często także ze starodawnym światopoglądem, staramy się ten niekorzystny zmienić trend. Chcemy pokazać, że Ojczyzna może być żywa w naszych sercach, blisko nas, na wyciągnięcie ręki. Dlatego swoimi działaniami będziemy starali się promować idee patriotyzmu, mając nadzieję, że w ten sposób uda nam się rozbudzić żar w sercach Polaków.

Cele akcji:

  • Upowszechnienie w społeczeństwie form manifestowania postaw patriotycznych
  • Wzrost świadomości społecznej w zakresie historii państwa polskiego, przede wszystkim w zakresie jego symboli - flagi, godła oraz hymnu państwowego.
  • Aktywizacja społeczna mieszkańców Gminy Latowicz.

 

Pozostałe wpisy z tej kategorii